Projekt

photo

Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

W ramach realizacji umowy zostanie przeprowadzona modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach. Modernizacja ma na celu poprawę gospodarki osadowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenie ilości osadów, których zagospodarowanie stanowi jeden z głównych składników kosztów eksploatacyjnych.

W wyniku przewidzianych w projekcie technologii i zastosowanych urządzeń (w tym m.in. wirówki) dojdzie do zmniejszenia ilości osadów, powstających na oczyszczalni. Drugim istotnym elementem jest zabudowanie agregatu kogeneracyjnego, który w wyniku spalania biogazu (pozyskiwanego poprzez fermentację w zbiornikach ZKF) będzie produkował energię elektryczną jak również ciepło technologiczne. Oba elementy będą wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni, co również wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Zakończenie Kontraktu zawartego pomiędzy Control Process EPC Environmental Protection 4 Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. planowane jest na drugą połowę 2020 r.

Wartość projektu wynosi ponad 22 mln zł brutto.

Informacje

Nazwa projektu Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach
Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Klient Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Okres projektu 2018-2021
prev next
Do górymore