Projektowanie

Projektowanie

Nasze pracownie projektowe dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników i szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług w zakresie projektowania, mogą zaproponować rozwiązania zgodne z indywidualnymi potrzebami klienta:

 • opracowywanie koncepcji technicznych i analiz opłacalności dla nowych i modernizowanych obiektów,
 • kompleksowe wykonywanie prac projektowych dla wszystkich branż, wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej,
 • inżynieria procesowa,
 • prace studialne, koncepcyjne i programowo-przestrzenne,
 • projekty podstawowe i projekty techniczne,
 • analizy techniczne i ekonomiczne,
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich,
 • konsultacje i doradztwo techniczne,
 • przygotowania podkładów geodezyjnych,
 • opracowanie projektu technologicznego lub projektu bazowego,
 • opracowanie dokumentacji dla dopuszczeń UDT i jednostek notyfikowanych,
 • wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ZZK,
 • przygotowanie materiałów przetargowych do kompletacji urządzeń i aparatów,
 • bezpośrednia kompletacja oraz dostawa urządzeń i aparatów,
 • opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
   

 

Do górymore