Ochrona środowiska

Nazwa projektu Inwestor Okres realizacji Typ obiektu
Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2018-2019 Oczyszczalnie ścieków
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017-2018 Oczyszczalnie ścieków
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Gmina Miasto Łowicz 2017-2020 Oczyszczalnie ścieków
Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Urbis Sp. z o.o. 2014-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Do górymore