Polityka jakości

Control Process S.A. jako spółka specjalizująca się w realizacji zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie zadań inwestycyjnych, stosuje procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które pozwalają niezmiennie zapewnić  najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Poniżej prezentujemy certyfikaty naszych systemów zarządzania, które potwierdzają stosowanie przez Control Process S.A. najwyższych standardów zgodnie z międzynarodowymi normami.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Control Process posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. Wdrożony System Zarządzania Jakością został opracowany w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004

Wdrożenie przez Control Process systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2004 jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w ochronę zasobów środowiska naturalnego i prowadzenia działalności w taki sposób, aby wpływać na środowisko naturalne w jak najmniejszym stopniu. Efektem wdrożenia certyfikowanego systemu stała się poprawa wydajności, redukcja wytwarzanych odpadów, zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska, a także ocena działań podwykonawców pod kątem ich wpływu na środowisko.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2009

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2009

Publikacje zapewnienia jakości typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication) odnoszą się do standardów stosowanych przez NATO. Posiadanie certyfikatu zgodności prowadzonych działań ze standardem AQAP 2110:2009 umożliwia Control Process realizację zadań inwestycyjnych z jakością wymaganą przez podmioty NATO.

 

Do górymore