Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Control Process S.A.

Al. Jerozolimskie 100, X piętro
00-807 Warszawa

Tel.: + 48 12 25 58 480
Fax.: + 48 12 25 58 500
E-mail: cpsa@controlprocess.pl

Control Process S.A.
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

Tel.: + 48 12 25 58 480
Fax.: + 48 12 25 58 500
E-mail: cpsa@controlprocess.pl
Control Process S.A.
ODDZIAŁ W TARNOWIE

ul. Skrzyszowska 6
33-100 Tarnów

Tel.: + 48 14 63 16 700
Fax.: + 48 14 63 16 800
E-mail: cp@controlprocess.pl
 
 
 

 

 

 

Konto bankowe
ALIOR BANK S.A.
10 2490 0005 0000 4530 7520 7882
Wysokość kapitału zakładowego:
10.296.000,00 PLN, kapitał wpłacony w całości
KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000285783
NIP: PL 873-28-98-418
REGON: 850359556
Do górymore