Projekt

photo

Modernizacja pompowni odpadów w ZWR rejon Lubin

Realizacja zadania obejmowała część elektryczną w zakresie dostaw, montażu, pomiarów i uruchomień instalacji, w szczególności zakres prac obejmował modernizację pól elektrycznych oraz dostawę i montaż rozdzielnic, transformatorów, baterii kondensatorów. W ramach inwestycji wykonano instalacje oświetlenia budynku pompowni i stacji elektrycznej oraz instalacje siłowe, odgromowe i połączenia wyrównawcze

Informacje

Nazwa projektu Modernizacja pompowni odpadów w ZWR rejon Lubin
Typ projektu Pompownia
Klient KGHM Polska Miedź S.A.
Okres projektu 2006-2007
Do górymore