Projekt

photo

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze

W ramach Inwestycji zrealizowano prace projektowe, montażowe i rozruchowe instalacji elektrycznych, AKPiA oraz systemu cyfrowego. Realizacja obejmowała m.in. dostawę, montaż i rozruch urządzeń AKP, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, instalacji odgromowej czy wykonanie kanalizacji teletechnicznej. W zakres prac wchodziła również dostawa i montaż systemu sterownikowego, wykonanie oprogramowania dla wizualizacji i systemu sterownikowego oraz wykonanie rozruchu instalacji elektrycznych i AKPiA.

Informacje

Nazwa projektu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze
Typ projektu Stacja uzdatniania wody
Klient Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Okres projektu 2007-2010
Dane techniczne Wydajność: 32 tys. m3/h
prev next
Do górymore