Projekt

photo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie

W zakres realizacji Kontraktu, wchodzą dwie Inwestycje: "Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie" oraz "Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK". W ramach realizacji zadania przewidziano zaprojektowanie i budowę następujących obiektów:
  • Instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok. 95 000 Mg/rok,
  • Instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,
  • Magazynu odpadów niebezpiecznych,
  • Linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych o przepustowości ok. 16 000 Mg/rok

Informacje

Nazwa projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie
Typ projektu Zakład przetwarzania odpadów
Klient Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
Okres projektu 2013-2015
Dane techniczne Przepustowość: 95 000 Mg/r
prev next
Do górymore