Projekt

photo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławiu

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakładała zwiększenie wydajności oczyszczalni oraz zmianę technologii oczyszczania, w zakresie umożliwiającym redukcję biogenów oraz osadów ściekowych. W ramach inwestycji wykonano sieci rurociągów technologicznych, instalacje odwadniania i higienizacji osadów, instalację zbiornika biogazu oraz modernizację komór fermentacyjnych. W zakres prac wchodziło również wykonanie i modernizacja urządzeń i instalacji AKPiA i elektrycznych.

Informacje

Nazwa projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławiu
Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Klient Burmistrz Miasta Jarosławia
Okres projektu 2003-2005
Dane techniczne Wydajność: 20 500 m3/d
prev next
Do górymore