Projekt

photo

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu

W ramach Inwestycji opracowano projekt modernizacji rozdzielni 15 kV oraz wykonano kompleksowe prace montażowe, związane z realizacją zadania. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. modernizację rozdzielni elektroenergetycznej na terenie oczyszczalni, wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi oraz bezwykopową renowację przewodów technologicznych.

Informacje

Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu
Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Klient Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu
Okres projektu 2007-2008
prev next
Do górymore