Polityka ZSZ i certyfikaty

Control Process S.A. jako spółka specjalizująca się w realizacji zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie zadań inwestycyjnych, stosuje procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które pozwalają niezmiennie zapewnić  najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Poniżej prezentujemy certyfikaty naszych systemów zarządzania, które potwierdzają stosowanie przez Control Process S.A. najwyższych standardów zgodnie z międzynarodowymi normami.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Control Process posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. Wdrożony System Zarządzania Jakością został opracowany w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Wdrożenie przez Control Process systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2015 jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w ochronę zasobów środowiska naturalnego i prowadzenia działalności w taki sposób, aby wpływać na środowisko naturalne w jak najmniejszym stopniu. Efektem wdrożenia certyfikowanego systemu stała się poprawa wydajności, redukcja wytwarzanych odpadów, zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska, a także ocena działań podwykonawców pod kątem ich wpływu na środowisko.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018

Control Process w dniu 02 listopada 2017 r. uzyskał certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania BHP z normą PN-N 18001:2004 (obecnie: ISO 45001:2018). Wdrożony system pozwolił uporządkować i usystematyzować wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce, udokumentować zaangażowanie zarówno kierownictwa, jak i każdego pracownika w rzeczywiste działania na rzecz bezpieczeństwa pracy. 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2016

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2016

Publikacje zapewnienia jakości typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication) odnoszą się do standardów stosowanych przez NATO. Posiadanie certyfikatu zgodności prowadzonych działań ze standardem AQAP 2110:2016 umożliwia Control Process realizację zadań inwestycyjnych z jakością wymaganą przez podmioty NATO.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją naszej Spółki jest kompleksowe wykonawstwo usług realizowanych „pod klucz”, w szczególności w branżach Ropa i Gaz, Energetyka i Ochrona Środowiska, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w sposób zapewniający spełnienie oczekiwań i wymagań klientów, a także pozwalający na uzyskanie dodatniego wyniku ekonomicznego. 

 

Do górymore