Informacja prasowe

Podpisanie umowy na budowę Węzła Rozdzielczo-Pomiarowego w Strachocinie

2020-10-30
Podpisanie umowy na budowę Węzła Rozdzielczo-Pomiarowego w Strachocinie

W październiku 2019 roku spółka CONTROL PROCESS S.A podpisała umowę z firmą OGP GAZ-SYSTEM  S.A. na budowę Węzła Rozdzielczo-Pomiarowego Strachocina i jednocześnie stała się jego Generalnym Wykonawcą.


Budowa węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Strachocinie jest kluczowym elementem realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. korytarza gazowego Północ – Południe. Dzięki węzłowi w Strachocinie możliwe będzie elastyczne sterowanie przepływami gazu na południu Polski, w tym także eksport do naszych sąsiadów.

W przyszłości będzie także współpracował z planowaną do realizacji tłocznią gazu w Strachocinie oraz z istniejącym Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje budowę nowego węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu i gazociągu o średnicy DN700, łączącego projektowany węzeł z istniejącym już węzłem w m. Strachocina. Budowany węzeł oraz układ gazociągów ma być przystosowany do dwukierunkowego (rewersyjnego) przesyłu gazu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw.

Nowobudowany węzeł gazu połączony zostanie z następującymi projektowanymi gazociągami wysokiego ciśnienia:

  • DN700 Hermanowice–Strachocina,
  • DN1000 Strachocina–Pogórska Wola
  • DN1000 Strachocina–granica RP.

W zakresie infrastruktury zostaną zabudowane uniwersalne śluzy nadawczo-odbiorcze, służące do tłokowania wspomnianych gazociągów, zespoły zaporowo-upustowe, zespoły filtroseparatorów gazu, zespół kolektorów DN800, ciągi regulacyjno-pomiarowe, budynek AKPiA, instalacje wydmuchowe, sieci i instalacje zasilająco-sterujące. Obiekt będzie zarządzany i nadzorowany w oparciu o system sterowania klasy DCS.

 

Przewidziany termin zakończenia realizacji projektu to 2021 rok.


Powrót
Do górymore