Informacja prasowe

Kontrakt na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

2017-11-15
Kontrakt na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Spółka z Grupy Kapitałowej Control Process podpisała umowę na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. 

Zadanie inwestycyjne obejmować będzie: przebudowę komór napowietrzania z zastosowaniem złoża fluidalnego, wydzielenie w istniejących komorach napowietrzania komór denitryfikacji i defosfatacji oraz zmianę systemu napowietrzania. Planowana przepustowość oczyszczalni po przeprowadzeniu Etapu I wynieść ma 6 000 m3/dobę. Natomiast po przeprowadzeniu modernizacji całego zakładu wynosić ma 10 100 m3/dobę.

Zakończenie kontraktu zawartego pomiędzy konsorcjum której liderem jest spółka Control Process EPC Environmental Protection  sp. z o.o. a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole  jest planowane na rok 2019.

Wartość projektu to ponad 42mln zł.

Powrót
Do górymore